E. De Kuyper

Le Diable probablement

De nieuwe ilm van Robert Bresson

Bressons jongste film intrigeert en irriteert bijwijle. Vele beelden en tonelen komen over als nogal banale clichés of simpele reprises uit zijn vorig werk. Juist in dit ‘maniërisme’ echter bevestigt Bresson zijn recht om enigszins hermetisch te blijven en niet toe te geven aan de eigentijdse dwang tot (al te gladde) communicatie.

verschenen: Oktober 1977, blz. 69

jaargang: 45/01