Evelyne Sullerot

Leeftijd en activiteit II

De lijn doortrekkend van haar eerste bijdrage, wijst de auteur op een aantal conrete impasses, waartoe de uniforme indeling volgens leeftijdsgrenzen al heeft geleid en nog zal leiden in onze westerse samenlevingen. De kern van het probleem zit hem blijkbaar in de discrepantie tussen de zowel subjectief ervaren als reële capaciteiten van de individuen en de hun opgedrongen collectieve leeftijdsnormen. Een grondige herziening van het leeftijdscriterium zou een tegelijk doelmatiger én rechtvaardiger ‘gebruik’ van de menselijke creativiteit kunnen verzekeren.

verschenen: Maart 1984, blz. 507

jaargang: 51/06