Evelyne Sullerot

Leeftijd en activiteit

De voorspelbare vergrijzing van de actieve Europese bevolking zal binnen een paar decennia heel nieuwe, economische én sociale problemen stellen in verband met de aanvang en het einde van het actieve leven. Waarbij de jongste industriële revolutie nog dringender vragen oproept naar de mogelijkheid of onmogelijkheid van de herscholing van de volwassenen. Het thans algemeen geldende en starre leeftijd-criterium is aan ee kritische hernieuwing toe, waarover de volgende bijdrage handelt.

verschenen: Februari 1984, blz. 411

jaargang: 51/05