Wim Moesen

Legitieme schuldverdeling

Een repliek

Bij de verdeling van de openbare schuld tussen deelgebieden moet men naast een hanteerbaar criterium ook oog hebben voor de derde partij, nl. de federale staat. Beide factoren blijven nogal onderbelicht in het artikel van Philippe Van Parijs en met ‘par abels’ kan men vele kanten uit.

verschenen: Januari 1995, blz. 27

jaargang: 62/01