Ludo Abicht

Leidt het ‘routeplan’ van Oslo naar Taba?

Tien jaar na de ondertekening van de Principeverklaring (de zogenaamde Oslo-akkoorden) in Washington zit de toestand in het Midden-Oosten vaster dan ooit. Om de draagwijdte van het routeplan (de Road Map) van de Amerikaanse president Bush te begrijpen, is het nodig de inhoud van de nieuwe voorstellen te toetsen aan de vroegere vredesplannen, met name de Oslo-akkoorden, het mislukte overleg in Camp David in juli 2000 en de onderhandelingen van januari 2001 in Taba. Of de huidige voorstellen meer kans op slagen zullen hebben, is nog maar de vraag.

verschenen: Oktober 2003, blz. 771

jaargang: 70/09