Ivo Verheyen

Leo Pleysier: huilen met de pet op

Met Kop in Kas (1983) heeft Leo Pleysier een rist pregnant autobiografische verhalen afgesloten, die opvielen door hun bondigheid en hun vaak veeleer poëtische beknoptheid van uitdrukking. De auteur peilt naar de psychologische en maatschappelijke achtergronden van deze merkwaardig lang volgehouden introversie, die met Pleysiers jongste werk misschien aan een kentering toe is.

verschenen: Juni 1986, blz. 829

jaargang: 53/09