Georges De Schrijver

Leonardo Boff: Kerk, charisme, macht

Of de strijd om een katholieke reformatie

Van het geschil tussen de Romeinse Congregatie en de Braziliaanse theoloog hebben de nieuwsmedia vrijwel uitsluitend de voorlopige zwijgplicht vermeld die Leonardo Boff werd opgelegd. De auteur analyseert Boffs controversiële interpretatie van de kerkleer van Vaticanum II en de concretiseringen daarvan op de bisschoppenconferenties van Medellin en Puebla. Boffs kritische evaluatie van de wijze waarop Kerk, charisma en macht rechtens en in feite functioneren, blijkt heel wat genuanceerder en zelfs ‘katholieker’ te zijn dan de beknotte en vertekende versie ervan in Kardinaal Ratzingers repliek.

verschenen: September 1985, blz. 904

jaargang: 52/11