Toon Van Houdt

Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid

Actuele relevantie van een vroegmodern debat

In 1618 werd te Brussel een Berg van Barmhartigheid opgericht – de eerste in een hele reeks. Deze openbare kredietinstellingen verleenden mensen in acute geldnood krediet tegen een matige intrest, en stelden zo paal en perk aan de woekerpraktijken van d e lombarden. De Vlaamse jezuïet Leonardus Lessius (1554-1623) nam de verdediging van deze controversiële instellingen op zich. Hoe pakte hij die verdediging aan? Wat was de rol van zijn geschrift in het 17e-eeuwse debat over de Bergen? En wat heeft dat debat ons vandaag nog te vertellen? Lessius (L.) sj (1554-1623) over de Bergen van Barmhartigheid

verschenen: Oktober 1992, blz. 1106

jaargang: 59/12