Tom Sauer

Leren leven met terreur?

Moeten we leren leven met de angst voor terroristische aanslagen? Dit essay tracht het fenomeen ‘terrorisme’ te beschrijven en het relatief hoge onveiligheidsgevoel op dit vlak in ons land te kaderen. Verder wordt dieper ingegaan op de beweegredenen van hen die België verlaten om in Syrië te gaan strijden en waarvan sommigen terugkomen om aanslagen te plegen in onze contreien. Tot slot reikt de auteur enkele aanbevelingen voor onze beleidsmakers aan op basis van de eerder geschetste analyse.

verschenen: April 2016, blz. 329

jaargang: 83/04