Harry Hamersma

Lesslie Newbigin

Kan het Westen wel bekeerd worden?

Ofschoon doordrengt van het christendom lijkt de westerse cultuur nu resistent tegen het evangelie. Volgens Lesslie Newbigin heeft onze cultuur een scheiding doorgevoerd tussen feiten en waarden, tussen individu en gemeenschap. Ze heeft twijfel en relativisme tot dogma’s verheven. Ze is haar gemeenschappelijk verhaal vergeten. Wil het evangelie weer zuurdeeg worden, dan zullen christenen dit gelovig verhaal weer te sprake moeten brengen. Newbigin (Lesslie) : bekering Westen

verschenen: Januari 1992, blz. 291

jaargang: 59/04