Jacques De Visscher

Leszek Kolakowski (1927 – 2009)

Afgelopen zomer overleed in Oxford de Poolse filosoof Leszek Kolakowski die in de wijsbegeerte van de tweede helft van de twintigste eeuw een uitzonderlijke plaats heeft ingenomen door zijn scherpe kritiek op de totalitarismen (onder meer het communisme dat hij van binnenuit heeft gekend), op het atheïstische secularisme dat de Europese identiteit uitholt en op de ontkenning van het kwaad en van de grote metafysische vragen. Kolakowski behoorde tot het steeds maar kleiner wordende college der ‘omnipractici’ in de filosofie.

verschenen: December 2009, blz. 1003

jaargang: 76/11