Henk Jans

Leven op aarde in origineler dan we dachten

Sinds de Copernicaanse revolutie in de hemelmechanica heeft alles wat zweemt naar een zogenaamde anthropocentrische eigendunk, een kwade naam gekregen in het wetenschappelijk wereldbeeld. In Het vreemde van de Aarde pleid de astrofysicus G. Bodifée voor een onbevangen herontdekking en herwaardering van het volstrekt originiele van leven en bewust leven op het uitzonderlijk ruimteschip dat de planeet Aarde is.

verschenen: Februari 1987, blz. 439

jaargang: 54/05