Karel Puype

Leven op de oever van de Lethe

De imaginaire (?) wereld van Jean-Philippe Toussaint

In zijn veelbesproken oeuvre houdt Jean-Philippe Toussaint de lezer een minimalistische levensvisie voor. Onder het motto ‘laat alles maar zijn beloop en laat mij vooral ongemoeid’, zoekt de protagonist voor zichzelf een soort biotoop uit te bouwen, langs de rand van de Lethe, waar de rust nog net niet eeuwig is. Waar hij alleen kan gedijen… Toussaint (Jean-Philippe) : imaginaire (?) wereld van –

verschenen: Februari 1991, blz. 404

jaargang: 58/05