Raoul Bauer

Levende geschiedenis, een gesprek met P.J. Bouman

Kan of mag zelfs de geschiedschrijving méér zijn dan een zo getrouw mogelijke weder-samenstelling van het empirisch verifieerbare verloop der gebeurtenissen? De auteur noopt zijn gesprekspartner tot een verhelderend en genuanceerd antwoord op een vraag die uitermate relevant blijft voor het verstaan van onze eigen en eigentijdse (cultuur-historische) situatie.

verschenen: Juni 1976, blz. 797

jaargang: 43/09