Herman De Dijn

Levende geschiedenis: geënsceneerde authenticiteit?

Er bestaat vandaag in de populaire cultuur een sterk verlangen het verleden uit te beelden en aldus lijfelijk aan het leven van dat verleden te participeren. Men spreekt in dit verband van living history en reenactment: levende geschiedenis, met onder meer de heropvoering van gebeurtenissen uit het verleden. Onder de titel Fake? had de recentste Erfgoeddag in Vlaanderen precies de bedoeling het fenomeen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Is het inderdaad allemaal fake? Wat zit er juist achter?

verschenen: November 2010, blz. 881

jaargang: 77/10