Panc Beentjes

Levenswerk van Luther herdrukt

Een voortreffelijke uitgaven van Luthers bijbelvertaling doet ons opnieuw beseffen dat dit een belangrijke bijdrage is geweest tot de theologie als – en niet minder – tot de Duitse taal.

verschenen: Maart 1973, blz. 556

jaargang: 40/06