Raymond G. Helmick

Libanon: een puzzel van gemeenschappen

Door zijn studie van het conflict in Noord-Ierland was de auteur goed geplaatst om zich in te werken in de nog veel complexere etnische en religieuze conflictstof in Libanon. In deze eerste bijdrage beschrijft hij vanuit de geografie en de geschiedenis van he tland de verschillende confessionele gemeenschappen die in Libanon samen willen leven. Het ‘ideaal van de Libanon’ is altijd geweest: een pluralistische maatschappij die een model kon zijn voor het hele Midden-Oosten. Wat komt daar op het ogenblik van terecht? In een volgend artikel reikt hij enkele suggesties aan voor een mogelijke verzoening.

verschenen: Januari 1984, blz. 315

jaargang: 51/04