Thom Sicking

Libanon neutraal ?

Elke informatie die de situatie in het Midden-Oosten beter belicht, kan helpen om een genuanceerder oordeel te vellen over de partijen in het conflict. Uit dit artikel blijkt hoe uiterst precair de zaken in Libanon liggen en welke invloeden en belangen er een rol spelen.

verschenen: Oktober 1970, blz. 13

jaargang: 38/01