Johan de Wit

Libanon: niet meer reddeloos, redeloos of radeloos

Nu de wapens in Libanon eindelijk zwijgen is er behoefte aan zelf-onderzoek en aan een diepgaande analyse van de oorzaken van de catastrofe. In het conflictueuze spel om de macht speelt de Maronietische gemeenschap een cruciale rol. Voorlopig is het ech ter de grote buur Syrië die in Libanon de lakens uitdeelt.

verschenen: Mei 1995, blz. 433

jaargang: 62/05