Maurice Adams

Liberalisme en levensbeschouwing?

Volgens Rawls is een rechtvaardige samenleving uit te bouwen op grond van neutrale beginselen alleen, los van elke levensbeschouwing. Het liberale denken eist dat de staat de burger geen opvatting van het goede leven oplegt. Echter, het principe van neutraliteit is op zich al een morele, niet-neutrale keuze. Het liberalisme is zelf een levensbeschouwing. Er is überhaupt geen politiek beleid denkbaar dat niet op z’n minst impliciet kiest voor welbepaalde levensbeschouwelijke waarden.

verschenen: April 2002, blz. 312

jaargang: 69/04