Rob Devos

Lichaam en macht. Een spoor in het werk van Michel Foucault

M. Foucaults historische analyses van een aantal opmerkelijke ontwikkelingen tijdens de 18de en 19de eeuw – inhet gevangenis- en staatswezen, het wetenschappelijk onderzoek, de gezondheidszorg en de bevolkingspolitiek – waren uitdrukkelijk bedoeld als een verhelderende ‘diagnose van het heden’. Uit die overvloed van gegevens en overwegingen las de auteur enkele fragmenten samen van Foucaults machtstheorie, die heersende opvattingen over de machtsmechanismen in onze samenleving terdege relativeren of nuanceren.

verschenen: Juni 1987, blz. 783

jaargang: 54/09