Ger Groot

Liefde is het fundament van de beschaving

Gesprek met Julia Kristeva

De ethiek en de filosofie van het subject, de ander en de liefde lijken weer hun opwachting te maken. Julia Kristeva is met haar Histoires d’amour een van hun meest opvallende pleitbezorgers. Een gesprek met deze linguïste, psychoanalytica en cultuurfil osofe over de liefde als hoeksteen van de beschaving. Kristeva (Julia) : liefde als hoeksteen van de beschaving

verschenen: Juli 1992, blz. 909

jaargang: 59/10