Hans Maes

Liefde, vriendschap en ‘Casablanca’

Liefde is volgens Axel Honneth ‘de affectieve uitdrukking van een blijvende maar afstand houdende bekommernis’. Wie de film Casablanca gezien heeft of wie vertrouwd is met het werk van C.S. Lewis, weet echter dat deze algemene definitie niet of nauwelijks van toepassing is op een speciale vorm van liefde: vriendschap.

verschenen: Maart 2006, blz. 205

jaargang: 73/03