Jan Koenot

Liefdesbrieven van Gilbert & George

Het kunstenaarsduo Gilbert & George is de eer te beurt gevallen de grootste tentoonstelling tot heden in Tate Modern in Londen te krijgen. Onder het motto Art for All richten zij zich bewust tot een ruim publiek. Vraagstukken in verband met maatschappij, religie en seksualiteit staan in hun werken centraal. Gilbert & George confronteren de toeschouwer met de complexiteit van het bestaan en hopen daardoor bij te dragen aan een tolerantere, vrijere en rijpere samenleving.

verschenen: Mei 2007, blz. 432

jaargang: 74/05