Eric De Kuyper

Lili Marleen van Rainer-Werner Fassbinder

Sinds ‘Die Ehe der Maria Braun’ weet men dat R.W. Fassbinder zijn kroniek van het Duitse heden en verleden bij voorkeur ver-beeldt in een veelal banale, triviale, bijwijlen ronduit sentimentele individuele geschiedenis. Ook in zijn jongste werk weet hij filmisch te overtuigen door te laten ‘zien’ veeleer dan aan te tonen, hoe de alom gevierde schlagerzangeres uit de oorlogsjaren tenslotte en in feite een deerniswekkend, door de grote politiek geschonden en ontluisterd personage is geweest.

verschenen: September 1981, blz. 1017

jaargang: 48/11