Jan Muylle

Lissitzky en Tatlin

De renaissance van het constructivisme

De glasnost-politiek draagt ertoe bij dat het Russisch constructivisme een hernieuwde belangstelling geniet. Recente tentoonstellingen en monografieën getuigen daarvan. Een interpretatie van enkele sleutelwerken van El Lissitzky en Vladimir Tatlin biedt een introductie tot enkele tendensen van het constructivisme. Opmerkelijk is dat beiden associaties oproepen met renaissancistisch ideeëngoed. constructivisme : een herleving

verschenen: Januari 1992, blz. 327

jaargang: 59/04