Leo Geerts

Literatuur en cultuurrelativisme

Waar culturen botsen – en dat gebeurt nu zowat overal – moet een groot wederzijds begrip nagestreefd worden, wil de dagelijkse realiteit leefbaar blijven. Ook in de literatuur uit landen die op de breuklijnen van twee culturen leven is de worsteling met deze problematiek merkbaar. Het blijft voor een schrijver een waagstuk om op die breuklijn te balanceren. literatuur en cultuurrelativisme (1991)

verschenen: Juli 1991, blz. 887

jaargang: 58/10