Stijn Geudens

Literatuur en politiek tijdens het Interbellum

Leven en werk van Kurt Köhler

* Kurt Köhler, Verzameld proza, bezorgd en toegelicht door Matthijs de Ridder en Liesbeth Vantorre *

verschenen: April 2012, blz. 369

jaargang: 79/04