André Droogers

Liturgie als spel van verbeelding en ontbeelding

Spel is meer dan een spelletje. Het vergt ernst. Het liturgische spel wordt echter vaak te ernstig gespeeld. Dat heeft goeddeels te maken met machtsprocessen. Macht beperkt de alternatieven die het spel juist verkent. Macht zit spel in de weg. Een meer speelse liturgische benadering past uitstekend bij een geloofspraktijk die het van het aftasten moet hebben. Naast verbeelding is ontbeelding nodig om te voorkomen dat God op de machtsinstitutie gaat lijken.

verschenen: December 2012, blz. 975

jaargang: 79/11