Ludo Abicht

Los Angeles: racisme of klassenstrijd?

Voor drie vierden van de zwarte bevolking van de VS zijn de hoopvolle verwachtingen van de jaren zeventig niet uitgekomen. De recente revolte in Los Angeles is niet zozeer een uitbarsting van racisme maar wel van een klassenstrijd tussen een minderheid van haves en een meerderheid van have-nots die zich o.a. ook in Europa aftekent. Los Angeles : racisme of beschaving ?

verschenen: Juli 1992, blz. 901

jaargang: 59/10