Ludo Abicht

Loyola en Lenin of de weg naar het rijk van de vrijheid

In een heel ander tijdsgewricht en met uitgesproken verschillende bedoelingen hanteerden Ignatius van Loyola en Vladimir Lenin beide een organisatorisch model met opvallende structurele overeenkomsten. Een degelijk gevormde en hechte elite-voorhoede moest het Godsvolk/het proletariaat mobiliseren voor de opbouw van de vernieuwde kerk/de socialistische maatschappij. Omzichtig peilt de auteur naar de sterke en zwakke punten van dit strategisch concept. De feitelijke resultaten en mislukkingen ervan zouden de aanzet kunnen zijn tot een – even utopische? – alternatieve benadering van de onvermijdelijke spanning tussen volgzaamheid en mondigheid, orde en vrijheid.

verschenen: December 1984, blz. 208

jaargang: 52/03