Lieve Scheer

Luceberts Rousseau le douanier: van Parijs tot Mexico

Lucebert heeft aan de ‘naieve’ schilder Rousseau een op het eerste gehoor even naïef gedicht, in kinderlijk aandoende stijl gewijd. Een nauwgezette analyse van Rousseaus bevreemdende, visuele wereld toont aan hoe diep de dichter daarin doorgedrongen en daarvan doordrongen was, en hoe trefzeker en poëtisch hij die sympathie wist te verwoorden.

verschenen: Juli 1979, blz. 920

jaargang: 46/10