Georges De Schrijver

Lyotards politieke ethiek

Jean-François Lyotard kondigde het einde van de grote verhalen aan, omdat zij niet leefbaar waren: hun succes stoelde op de uitroeiing van tegenstanders. In zijn latere werken komt Lyotard op voor een universaliteit zonder uitsluiting. Hij doet dit door een nieuwe inhoud te geven aan Kants onuitbeeldbare Ideeën van totaliteit. Die worden nu gezien als de fascinerende geboorteplaats van veelheid. De categorische imperatief eist respect voor verscheidenheid en medeleven met de uitgerangeerden.

verschenen: November 2009, blz. 879

jaargang: 76/10