Antoon Braeckman

Maakt de Verlichting ons tot wie we zijn?

De vandaag vaak gehoorde stelling ‘De Verlichting maakt ons tot wie we zijn’, geeft aan de Verlichting een vaste en welomschreven inhoud. Bovendien verbindt ze de Verlichting met een welbepaalde identiteit, namelijk die van ons. In deze bijdrage toont de auteur waarom de stelling problematisch is. Aan het eind suggereert hij een alternatieve visie op de Verlichting die aan de problematische invullingen ervan ontsnapt.

verschenen: December 2017, blz. 974

jaargang: 84/11