Henk Jans

Maanonderzoek

Is de maan echt zo verschillend van de aarde als de publieke opinie blijkbaar nog altijd graag gelooft? Wat heeft het onderzoek van de gesteenten die men totnogtoe van de maan heeft meegebracht, opgeleverd? Hiermee komen vragen aan de orde over de samenstelling van de maan, over haar ontstaan, ouderdom en geschiedenis, over het nut – ook voor de wereld – van het spectaculaire maanonderzoek.

verschenen: Mei 1971, blz. 834

jaargang: 38/08