Albert Ebneter

Maarten Luther – gemeenschappelijke leermeester?

De ‘rebellie’ van Maarten Luther (°1483) had veel diepere wortels dan het al vaker door anderen geuitte protest tegen individuele of collectieve misbruiken in de kerk. Luther wou een herbezinning op de geestelijke uitgangspunten en hiërarchische structuren die de aangeklaagde misstanden een schijn van legitimiteit gaven. Uit het recente onderzoek is trouwens gebleken dat Luther veel genuanceerder dacht (dan zijn voor- of tegenstanders aannamen) over de verhouding tussen schriftgezag en kerkgezag, tussen het geloof en de werken, tussen het algemeen priesterschap van de gelovigen en het onmisbaar geestelijk ambt.

verschenen: Juni 1983, blz. 771

jaargang: 50/09