Erik De Bom

Macht, zelfpresentatie en de media

Justus Lipsius en het beeld van de vorst

Reeds in de Renaissance was men zeer bekommerd over de manier waarop iemand zich in het openbaar gedroeg. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er heel wat richtlijnen werden geschreven voor vorsten in verband met hun zelfpresentatie. In dit artikel bekijken we één specifieke vorstenspiegel, de Politieke aanmaningen en voorbeelden van de humanist Justus Lipsius (1547-1606). Al kan de concrete invulling van dat ‘vorstenbeeld’ voor ons wat achterhaald zijn, de strategie die achter het werk schuilgaat blijkt zeer modern en actueel te zijn.

verschenen: Januari 2007, blz. 40

jaargang: 74/01