Erik Faucompret

Machtsevenwicht in de internationale betrekkingen

De USSR en de VSA houden ons voortdurend voor dat elke verstoring van het machtsevenwicht tussen hen beide voor de hele wereld een kwade zaak is. Het idee en/of ideaal van machtsevenwicht in de internationale betrekkingen werd echter ook al, met wisselend succes, de hele 19e eeuw gepropageerd en gepraktiseerd. Toen ging het evenwel om enig evenwicht tussen vijf Europese, in meerderheid tevens koloniale mogendheden:: thans gaat het om een bipolaire tegenstelling tussen slechts twee supermachten, die het blijkbaar nog veel moeilijker hebben om enige stabiliteit (in o.m. de wapenbeheersing) te verzekeren.

verschenen: Juli 1987, blz. 924

jaargang: 54/10