Rika heymans

Mag er nog gekeken worden? Documenta 7, Kassel 1982

Tot ontgoocheling van een zeker publiek had Documenta 7 niet het revolutionair karakter dat men van de kunstmanifestatie te Kassel pleegt te verwachten. Toch gaf het tentoongestelde genoeg tot kijken en na-denken, op voorwaarde althans dat men zich geen zienswijze liet opdringen of verbieden.

verschenen: Oktober 1982, blz. 38

jaargang: 50/01