A. De Tavernier

Malaise in de landbouw

Recente gebeurtenissen in de E.E.G. en in de straten van Brussel (de boerenbetoging van 23 maart) hebben weer eens de aandacht gevestigd op de moeilijkheden in de landbouw. De auteur, die werkzaam is in de Belgische Boerenbond, schetst er de algemene achtergrond van.

verschenen: Juni 1971, blz. 968

jaargang: 38/09