A. De Decker

Marcel Broodthaers

De in 1976 overleden Brusselaar blijkt een ongemeen originele kunstenaarsfiguur geweest te zijn. Geboeid door de verhouding tussen woord en beeld, beeld en afbeelding, kunst en maatschappij, (artistieke) traditie en vernieuwing, probeerde hij al die spanningsvelden – en nog een aantal andere – op vaak provocerende wijze in het publieke forum te brengen.

verschenen: Mei 1977, blz. 724

jaargang: 44/08