Jan De Volder

Marcello Gallian

De contradicties van het Italiaanse fascisme

De figuur van de Italiaanse schrijver Marcello Gallian is interessanter uit historisch dan uit literair oogpunt. Hij behoorde tot de linkervleugel van het fascisme en stond met zijn utopisch, revolutionair ideaal dichter bij het communisme dan bij het regime van Mussolini, dat hij verburgerlijkt en opportunistisch vond. Zijn werk en zijn leven leggen de paradoxen van het Italiaanse fascisme bloot.

verschenen: November 1998, blz. 920

jaargang: 65/10