Hilde Staels

Margaret Atwood: overleven in Dystopia

In haar eerste futuristische roman schildert de Canadese schrijfster het grotesk toekomstbeeld van een samenleving waar religieus-fundamentalistische bewegingen het voor het zeggen gekregen hebben. Het is uiteraard een mannenmaatschappij, die de schaarse al verworven vrouwenrechten te niet heeft gedaan en de vrouw nog dieper in haar afhankelijkheid zoekt terug te dringen. Tegelijk echter ontmaskert de auteur, op haar typische ironiserende manier, de medeplichtigheid van de vrouwen aan het heersende bestel en de averechtse uitwerking van bepaalde feministische aanspraken om de patriarchale door een matriarchale overheersing te vervangen.

verschenen: Maart 1987, blz. 524

jaargang: 54/06