Wim Van Mulders

Mario Merz en de Arte Povera

De Arte Povera is ontstaan als een reactie op pop-art en minimal art die, ondanks hun aanvankelijk fris karakter, stilaan verworden waren tot produkten van de consumptiecultuur. Aan de hand van Merz’ creaties en commentaren illustreert de auteur oorsprong en ontwikkeling van deze nieuwe visie op de verhouding tussen natuur en cultuur.

verschenen: Januari 1982, blz. 326

jaargang: 49/04