Herman De Dijn

Markt- en managementdenken in zorg en onderwijs

In de laatmoderne maatschappij waarin we leven zijn markt- en managementdenken nu ook binnengedrongen in nonprofitdomeinen als zorg en onderwijs. Dat heeft te maken met de diepgewortelde tendens in de moderne cultuur naar algehele wetenschappelijk-technisch-organisatorische beheersing. Door die ontwikkeling ontstaan in die domeinen spanningen en zelfs contradicties. Waarom komen die fenomenen pas recent zo sterk naar voren? Welke zijn de voornaamste contradicties waarvan sprake? En wat nu? Dat zijn de vragen die aan bod komen in dit artikel.

verschenen: Maart 2013, blz. 221

jaargang: 80/03