Toon Vandevelde

Marktonzekerheid en regulering

Een pleidooi voor een institutionele visie op de economie

Hoewel deregulering op menig gebied zowat het parool van de dag is, bepleit de auteur een doelbewuste zij het behoorlijk gediversifieerde regulering van het economische bestel. Die blijkt nodig te zijn om een aantal ontregelde verhoudingen of asymmetrieën recht te trekken: tussen o.m. een ‘zuivere’ vrije markt en de falende informatie, louter economische rationaliteit en ontredderde tewerkstelling, nog beheersbare risico’s en onvoorzienbare onzekerheid, strikt economisch geheten en zowel ethische als ecologische imperatieven, doorgedreven internationalisering en lokale of nationale belangen. marktonzekerheid en regulering (1989)

verschenen: Juli 1989, blz. 907

jaargang: 56/10