Dirk Rochtus

Marktsocialisme als derde weg

Een casestudy uit Oost-Duitsland

Lang voor de val van de Berlijnse Muur werd in de DDR al nagedacht over een mogelijke verbinding van markt en socialisme, als alternatief voor het bestaande kapitalisme en staatssocialisme. Enigszins in het verlengde van dat zoeken ligt de ‘Brief aus Sachsen’ van Christine Ostrowski en Ronald Weckesser, uit 1996. Maar critici verwijten beide auteurs dat zij voor het kapitalisme capituleren en de oude droom van een socialistische overwinning opgeven.

verschenen: September 1998, blz. 686

jaargang: 65/08