M. de Mol

Marokkaanse zieken tgo. Europese artsen

De communicatiemogelijkheden tussen Marokkaanse gastarbeiders en Europese artsen zijn allerminst van louter taalkundige aard. Alleen de erkenning dat het hier om een exemplarisch probleem van acculturatie gaat, kan enkele wegen vrij maken voor een aangepaste oplossing.

verschenen: Februari 1977, blz. 401

jaargang: 44/05