SITUATIES I

Marokkanen van bij ons 1

Een levensgroot maatschappelijk probleem als dat van de Marokkaanse gastarbeiders in onze naaste omgeving dreigt volkomen in de mist te gaan zolang wij niet eens weten – of willen weten – wat er daar eigenlijk aan de hand is. Het gesprek met een werker van het eerste uur in dat milieu onthult en verheldert hoe het tot die ‘situatie’ gekomen is:: wat soort werk de Marokkanen hier verrichten:: hoe moeilijk hun diaspora-bestaan in onze samenleving is:: welke socio-culturele en politieke integratie al dan niet wenselijk en al dan niet haalbaar lijken te zijn.

verschenen: Oktober 1980, blz. 35

jaargang: 48/01