SITUATIES II

Marokkanen van bij ons 2

In dit tweede deel van een interview over Marokkaanse gastarbeiders wordt dieper ingegaan op twee belangrijke vragen. Wat doet men – of kan men doen – in de gegeven omstandigheden om de socioculturele malaise van Marokkanen in onze samenleving enigermate op te vangen? En: hoe komen de vele Marokkaanse kinderen en jongeren – al dan niet – in het reine met hun inschakeling in ons onderwijssysteem.

verschenen: November 1980, blz. 113

jaargang: 48/02